Uddannelseshjælp satser

Her er satserne når du er på Uddannelseshjælp
Hvis du er under 30 år, og ikke har en kompetencegivende uddannelse, hedder ydelsen uddannelseshjælp
Kontanthjælp ydelsen får du når du er under 30 år og har en kompetencegivende uddannelse, eller hvis man er over 30 år og staserne finder du her
Satserne er gældende fra den 2. januar 2017
Uddannelseshjælp Lovgivning Sats
Enlige forsørger – under 30 år § 23, stk. 2, nr. 1 12.211 kr. pr. mdr.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 23, stk. 2, nr. 2 8.546 kr. pr. mdr.
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) § 23, stk. 2, nr. 3 11.143 kr. pr. mdr.
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt § 23, stk. 2, nr. 4 14.808 kr. pr. mdr.
Under 30 år, psykisk syg og udeboende

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret med en af følgende diagnoser

 § 23, stk. 2, nr. 5  11.143 kr. pr. mdr.
25 – 29 år, udeboende § 23, stk. 2, nr. 6 6.106 kr. pr. mdr.
25 – 29 år,  hjemmeboende  § 23, stk. 2, nr. 7  2.631 kr. pr. mdr.
Under 25 år, udeboende § 23, stk. 2, nr.  8 6.106 kr. pr. mdr.
Under 25 år, hjemmeboende § 23, stk. 2, nr. 9 2.631 kr. pr. mdr.
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 23, stk. 3 14.808 kr. pr. mdr.
Aktivitetstillæg/Barselstillæg til uddannelseshjælp Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år  § 24, stk. 3, nr. 1 2.597 kr. pr. mdr.
Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud  § 24, stk. 3, nr. 2 6.263 kr. pr. mdr.
25 – 29 år, udeboende § 24, stk. 3, nr. 3 5.037 kr. pr. mdr.
25 – 29 år,  hjemmeboende  § 24, stk. 3, nr. 4 8.512 kr. pr. mdr.
Under 25 år, udeboende  § 24, stk. 3, nr. 5  1.076 kr. pr. mdr.
Under 25 år, hjemmeboende  § 24, stk. 3, nr. 6  834 kr. pr. mdr.
Periodesanktioner – fradrag i uddannelseshjælp(10) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år  § 35, stk. 3 120 kr. pr. dag
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud   § 35, stk. 3  289 kr. pr. dag
25 – 29 år, udeboende   § 35, stk. 3  232 kr. pr. dag
25 – 29 år,  hjemmeboende   § 35, stk. 3  393 kr. pr. dag
Under 25 år, udeboende  § 35, stk. 3  50 kr. pr. dag
Under 25 år, hjemmeboende   § 35, stk. 3  38 kr. pr. dag
Punktsanktioner – nedsættelse af uddannelseshjælp (10) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 40, stk. 1 1.692 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 1,182 kr. pr. hændelse
Under 30 år, gravid (passeret 12. svagerskabsuge) § 40, stk. 1 1.542 kr. pr. hændelse
25 – 29 år, udeboende § 40, stk. 1 846 kr. pr. hændelse
25 – 29 år,  hjemmeboende § 40, stk. 1 363 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 846 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 363 kr. pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg, forsørgelsespligt

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret med en af følgende diagnoser

§ 40, stk. 1 2.049 kr.  pr. hændelse
Under 30 år, psykisk syg og udeboende

“For at få sats som psykisk syg, skal du være diagnosticeret med en af følgende diagnoser

§ 40, stk. 1 1.542 kr. pr. hændelse
Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg § 40, stk. 1 2.029 kr. pr. hændelse
Punktsanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til uddannelseshjælp (10) Lovgivning Sats
Forsørger enlig – under 30 år § 40, stk. 1 360 kr. pr. hændelse
Forsørgere under 30 år, som ikke har  erhvervet ret til ekstra børnetilskud § 40, stk. 1 867 kr. pr. hændelse
25 – 29 år, udeboende § 40, stk. 1 696 kr. pr. hændelse
25 – 29 år,  hjemmeboende § 40, stk. 1 1.079 kr. pr. hændelse
Under 25 år, udeboende § 40, stk. 1 150 kr. pr. hændelse
Under 25 år, hjemmeboende § 40, stk. 1 114 kr. pr. hændelse