Sygedagpenge satser

Sygedagpenge, jf. lov om sygedagpenge (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Træder i kraft mandag den 2. januar 2017

Sygedagpenge Lovhenvisning Sats
Højeste sygedagpenge1 § 50, stk. 1 4.180 kr. pr. uge
Højeste sygedagpenge § 50, stk. 1 112,97 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, mand2 § 47, stk. 2 194,45 kr. pr. time
Ukendt arbejdstid, kvinde2 § 47, stk. 2 175,60 kr. pr. time
Sygedagpengeforsikring,
Selvstændige erhversdrivende
Lovhenvisning Sats
Minimumsydelse § 45, stk. 2 2.787 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 3. dag3 § 45, stk. 4 1.732 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 3. dag3 § 45, stk. 4 2.598 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 2/3, 1. dag3 § 45, stk. 4 2.678 kr. pr. uge
Frivillig sikring, bidrag 1/1, 1. dag3 § 45, stk. 4 4.017 kr. pr. uge
Sygedagpengesikring, private
arbejdsgivere
Lovhenvisning Sats
Lønsum, optagelse § 55, stk. 4 7.315.000 kr. pr. år
Lønsum, udelukkelse § 55, stk. 4 9.028.800 kr. pr. år
Præmiesats § 55, stk. 4 0,79 pct. pr. år

Satserne er taget ud fra www.bm.dk

Der tages forbehold for tastefejl mv.