Alle kommuner har pligt til at oplyse om svarfrist i netop lige din sag. Denne dato er vigtig fordi, hvis kommunen ikke kan forklare hvorfor sagen trækker ud, så kan man se sagen som afsluttet og som giver borgeren ret til at klage til ankestyrelsen

Hvor længe må kommunen være om at behandle en sag Cirkulæreskrivelse om mål for hurtig sagsbehandling m.v.

Når du afleverer en ansøgning eller andet til din kommune er det altid vigtigt at se efter om der i ansøgningen påført en paragraf og en sagsbehandlingsfrist og vis ikke må du bede om at få den påført ansøgningen eller brevet

Svarfrister skal være offentlige tilgængelige, men da ikke alle kommuner overholder dette og heller ikke holder deres hjemmesider opdaterede med faktiske svarfrister, så få en svarfrist skriftligt fra kommunen, når du afleverer din sag

Hvis en kommune ikke lader høre fra sig inden svarfristens udløb, kan sagen betragtes som afsluttet. Det vil sige du som borger har ret til at klage over kommunens afgørelse eller skal vi sige manglende afgørelse til ankestyrelsen. Det er dog ikke ens betydende med man har vundet en sag, men bare at kommunen har tabt sin mulighed for at komme med en afgørelse

Oplysningerne kommer fra Ankestyrelsens hjemmeside

Stiller du der imod spørgsmål til din kommune vedr. din sag eller andet findes der ingen svarfrister som kommunen skal overholde

Nogle kommuner er gode til at informerer om sagsbehandlingstider og andre reklamerer ikke med det, men ifølge Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 3 stk. 2 skal kommunalbestyrelsen offentlig gøre deres sagsbehandlingstider og det bør de gøre ved at lægge det ud på kommunens hjemmeside og når en borger henvender sig med en ansøgning eller forespørgelser

Citat fra denne lov
Stk. 2. Kommunalbestyrelsen skal på de enkelte sagsområder fastsætte frister for, hvor lang tid der må gå fra modtagelsen af en ansøgning, til afgørelsen skal være truffet. Fristerne skal offentliggøres. Hvis fristen ikke kan overholdes i en konkret sag, skal ansøgeren skriftligt have besked om, hvornår ansøgeren kan forvente en afgørelse
Citat slut

Hvis du oplever problemer med at få din aktindsigt tilsendt eller din kommune ikke overholder sagsbehandlingstiderne, så vil vi gerne høre om dette, så vi kan påvirke kommunerne til at få bragt det i orden.