Skift af sagsbehandler

Hvis du mener at din sagshandler inddrager dig og dermed lader dig medvirker i behandlingen af din sag og dermed skaber en dialog mellem dig og din sagsbehandler, så er der grund til at bede om en anden sagsbehandler

Skabes der utryghed for dig som borger og er der ikke en god dialog som er med til at øge din forståelse som borger, så er der grund til at bede om en anden sagsbehandler

Du som borger har ikke ret til en anden sagsbehandler, men har til enhver tid ret til at søge om en ny sagsbehandler

Der står i lov § 4 at kommunen skal give borgeren mulighed for at medvirke i behandlingen af sin sag


Så henvis til loven samt vejledningen, hvis du ønsker at få ny sagsbehandler