Sanktioner

Kommunerne er alt for dårlige i sager om sanktioner overfor borgerne og derfor har ankestyrelsen skrevet hvad det er en kommune skal overholde

Vejledningspligten
En kommune som indkalder en borger til et møde har altid vejledningspligt. Kommunen skal derfor altid give skriftlig vejledning om konsekvenserne ved ikke at møde op. Hvis en kommune ikke har givet borgeren en vejledning, så kan kommunen ikke give en santion for ikke at være fremmødt

Aktivitetsparate og den personlige kontakt
Kommunen skal have tømt alle rimelige muligheder for at komme i kontakt med en aktivitetsparat for at sanktionere.
Når en borger udebliver skal borgeren begrunde sit fravær og den personlige kontakt skal vurdere om det er det er en rimelig grund

Der er en principafgørelse vedr. sanktioner

Læs ankestyrelsens forklaring på hvordan din kommune skal vejlede dig før de må foretage en sanktion og at det er meget vigtigt du som borger oplyser dit fravær grundigt