Sagen om bortvisning af Peder Bæk som var seniorjobber på Bomi i Skive

Sidste nyt:

Hør mere om bortvisningssagen som bliver debateret i radio 24-7

Bla. almendige borger ingen retssikkerhed har og flere og flere bare accepter at det er sådan. se nu at få øjnene op og gå mod den tildens, vi bør alle have samme retsikkerhed

Dommen blev afsagt onsdag den 29.marts 2017 kl.11.00

Peder Bæk tabte sagen

Peder Bæk siger noget undre mig meget, hvordan kan man blive bortvist med øjeblikkeligt virkning og fuldt til sit skab for at tømme den og derefter til døren og få at vide man ikke skal komme der mere, kommunen  har derefter ændre det til man er blevet hjemsendt med evt. påtænkt fyring samt vi har vundet i Viborg byret og Vesterlandsret. Det bør give stof til eftertanke, er der i hele taget retssikkerhed for den almendige borger i den danske samfund

Læs en artikel i i Arbejderen om bortvisningssagen på Bomi i Skive, skrevet af Jesper Petersen

Læs Vesterlandsretsdommen

[gview file=”http://www.behandlosordenligt.dk/wp-content/uploads/2017/03/Ankedom.pdf”]

Vestre Landsret har nu aflyst retsmødet den 5. januar 2017, og i stedet berammet sagen til foretagelse onsdag den 1. marts 2017 kl. 09,00.

Oplysninger:

Journalist Jesper Petersen har skrevet artikel om bortvisningssagen på Bomi i Skive i avisen Arbejderen

Den 5. januar 2017 som det også har været berammet til er nu aflyst.

Det er nu 2 gang sagen bliver berammet til Viborglandsret. Dato torsdag den 05 december – 2017 tidspunkt kl. 09:00 – 12:00

Sagen var først berammet til 6. december – 2016 men blev aflyst fordi Skive kommunes advokat var blevet syg natten før

Læs byretsdommen

[gview file=”http://www.behandlosordenligt.dk/wp-content/uploads/2016/12/Dom.pdf”]

Tidligere sket i sagen

01-06-2014 blev Peder Bæk (omtales PB) ansat som seniorjobber på Bomi i Skive.

PB fandt hurtigt ud af der forgik mange ting på Bomi bla. var der unge mennesker på kontanthjælp der arbejde på Bomi med at pakke legetøj i 37 timer om ugen det svare til en timeløn på ca. 16,00 kr.

Det påpegede PB, da han synes det var grov udnyttelse af de unge, samt virksomhede der fremstillede legetøjet reklamere med de ikke udnytte børnearbejder eller lignede.

Derefter blev PB kaldt til tjenstligsamtale, den første samtale PB blev kaldt til have kan en 3F medarbejder med som bisidder (det var ingen succes) 3F medarbejdere var ikke klar over had der forgik under mødet.

PB ville ikke underskrive referatet fordi det var mangelfuld og alt der blev talt om var fordrejet, derfor blev PB kaldt til endnu et møde her ville PB så optage samtalen så han i fred og ro kunne høre hvad der blev sagt når han kom hjem, men ledelsen på Bomi ville ikke have der blev optaget derfor blev PB bortvist med øjeblikkeligt virkning den 03-04-2014 samt frataget sin seniorydelse …

I januar 2015 blev sagen berammet til at skulle i retten i Viborg den 02-10-2015 men en uge før den 02-10-2015 kom meddelesen om at sagen blev udsat til 16-01-2016 fordi dommer skulle på sikkerheds kursus …

Til den tid har PB gået for lud og kold vand i 1 år og 9 mdr.

PB har haft kontakt til 3F advokater, folketings politiker Christian Juhl, fagforenings formand Per Christensen … men ingen kan gøre noget som helst …

Tænk sig det man har lært gennem fagbevægelsen i over 40 år må man ikke sige, samt der ikke er så meget som en eneste der har vil gøre noget ved sagen ud over den kommer i retten 1 år og 9 mdr. efter PB blev bortvist man kan unde sig over vores samfund kaldes et retssamfund ….

P4 midt vest fortæller om Peder Bæk’s bortvisning fra Bomi:

Peder Bæk bortvisningssag fra Bomi den 03-04-2014

Lydoptagningssag for Viborg byret 

Sagen kommer i Viborg landsret tirsdag den 06 december 2016 kl 09:00 til 16:00