Rehabiliteringsteamet

Når din kommune ønsker at få din sag for Rehabiliteringsteamet, så skal du i samarbejde med din sagsbehandler udfylde Rehabiliteringsplanens forberedende del. Alle sager som kommunen ønsker at få behandlet af rehabiliteringsteamet skal der udfyldes en rehabiliteringsplan forberedende del og alle relevante dokumenter som lægelige papirer skal indhentes men også og ikke mindst en LÆ attest som skal udfyldes af din læge i samarbejde med dig. Sørg for denne er af nyere dato. Den forberedende del er dine ord om dit helbred og ikke din sagsbehandlers ord

I henhold til bekendtgørelse om rehabiliteringsplan og rehabiliteringsteamets indstilling om ressourceforløb, fleksjob, førtidspension mv. §2 stk. 2, så skal rehabiliteringsplanens forberedende del  udarbejdes sammen med borgeren

Rehabiliteringsplanens forberedende del skal du altid bede om at få hjem til gennemlæsning, så du har mulighed for at rette eventuelle fejl og mangler

Hvis det viser sig ved din gennem gang af rehabiliteringsplanens forberedende del, at der er så mange fejl og mangler, at det ikke kan gøres ved et par enkelte tilføjelser, så vil vi anbefale du downloader rehabiliteringsplanens forberedende del her på siden og udfylde denne og derefter afleverer det til din sagsbehandler. Du skal på ingen måde accepterer fejl eller andet som kan skade din sag

Når du udfylder rehabiliteringsplanens forberedende del her fra siden, så sørg for at du skriver du vil have din forberedende del fremlagt for rehabiliteringsteamet. Højst sandsynligt vil kommunen ikke accepterer dette, men du må stå fast i at din del skal fremlægges for rehabiliteringsteamet. Så må du henvise til lovens § 3, hvor der står at “med udgangspunkt i borgerens egen vurdering af den samlede situation”

Ifølge lovens § 3, stk. 4 skal det altid tydeligt fremgå af rehabiliteringsplanens forberedende del, hvorvidt der er tale om ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, om der er tale om en sag om jobafklaringsforløb eller om en sygedagpengesag, der er visiteret til kategori 3 efter § 12 i lov om sygedagpenge. Er der tale om en sag om jobafklaringsforløb, skal det fremgå, om sagen vedrører det første jobafklaringsforløb, og derfor alene forelægges rehabiliteringsteamet til en vurdering af, hvilken indsats, der skal indgå i jobafklaringsforløbet, jf. § 11, stk. 3, i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.

Skrivelse om rehabiliteringsteam og rehabiliteringsplan nr 10512 af 10/09/2015 kan du læse her

Hvis du har brug for vejledning vedrørende rehabiliteringsplanens forberedende del så kontakt vores jurist på juristen@behandlosordenligt.dk

Hvis rehabiliteringsplanens forberedende del ikke ligner den du kan download her er det fordi din kommune har valgt at undlade noget. Derfor skal det oplyses at det som minimum skal udfyldes følgende punkter i henhold til § 3

1) erfaringer og ressourcer i forhold til job og uddannelse, herunder borgerens CV,

2) personlige ressourcer, herunder familie, netværk m.v.,

3) borgerens beskæftigelsesmæssige og sociale udfordringer i forhold til at komme i job eller uddannelse,

4) fremtidige ønsker til job og uddannelse,

5) helbredssituation, herunder oplysninger om igangværende undersøgelse eller behandling samt alle relevante helbredsmæssige oplysninger med dokumentation i form af lægeattester m.v., som allerede foreligger hos kommunen,

6) vurdering af helbredets betydning for job- og uddannelsesmuligheder, og

7) hidtidige forsørgelseshistorik med udgangspunkt i kommunens foreliggende oplysninger

Punkterne 1-6 er spørgsmål som skal besvares af dig som borger og ikke din sagsbehandler og heller ikke ændres/rettes af sagsbehandler

Punkt 7 er den del som sagsbehandler skal udfylde ud fra de oplysninger som sagsbehandleren ligger inde med og her bør du se om der står noget som ikke stemmer overens med fakta

Husk aldrig at skrive under på rehabiliteringsplanens forberedende del, da det ikke står noget om det i loven. Skulle din sagsbehandler forlange det, så bed om hvor det står i loven og send det til vores jurist

Ofte ønsker det offentlige at indhente oplysninger til sagen, men hertil skal de bruge din underskrift på en samtykke erklæring. Det er sådan at den slags samtykke erklæringer er erklæringer som ikke er specificeret ud og dermed har du ingen chance for at vide hos hvem de henter oplysninger og hvad de efterfølgende bruger disse til. Derfor er vores anbefaling, at du aldrig skriver under på en standard samtykke erklæring, men du skriver din egen. Se vores anbefalede samtykke erklæring her

Hvis du har underskrevet en standard frivillig samtykke erklæring, så har du altid ret til at trække denne tilbage jf. § 28 stk. 4. Det vil fx. sige alle standard samtykke erklæringer du har skrevet under på inden for det offentliges forvaltning og på borger.dk

Har du spørgsmål er du altid velkommen til at stille dem til vores jurist på e-mail: juristen@behandlosordenligt.dk

Rehabiliteringsplan (den forberedende del) for lønmodtagere

Download (DOC, 21KB)

Rehabiliteringsplan (den forberedende del) for selvstændige erhvervsdrivende

Download (DOC, 18KB)