Præsentation

Behandl os ordentligt er en landsdækkende Folke Organisation som opstod i 2010, hvor 15 arbejdsløse personer som mødes og mente der skulle gøres noget, da de var utilfredse med de arbejdsløses vilkår og den måde systemet behandlede de arbejdsløse på

Behandl os ordentligt har vokset sig stor og rummer nu alle grupper på overførselsindkomst uden for arbejdsmarkedet samt lavtlønsgruppen

I dag kun 7 år efter er vilkårene blevet meget dårligere for stort set alle på overførselsindkomst. Behovet hjælp og støtte er dermed også vokset. Folk i dag har det svært både økonomisk og overfor systemet

Mange har svært ved at finde rundt i papirer, love og hvad der er ens ret og pligt som borger. Derfor er vi en del frivillige som bruger stort set alt vores tid på at hjælpe dem på overførselsindkomst

Vi har tilknyttet sagsbehandlere, jurister og andre, som hjælper med det mere tunge lovstof. Andre frivillige som kender til arbejdet inden for fagbevægelsen. Alle er frivillige som har prøvet eller er i systemet endnu, så vi ved hvad vi taler om

Behandl os ordentligt er non profit

Behandl os ordentligt er ikke parti politisk og kan ikke betales af hverken erhvervslivet, fagbevægelsen eller partier. Vi kan ikke købes til at tie stille med hvordan og hvad der foregår i samfundet

Vi hjælper

  • Alle som er på overførselsindkomst og det vil sige ledige, under uddannelse, syge, handicappede, hjemløse og mange andre.
  • Alle børn og unge af forældre på overførselsindkomst
  • Alle pårørende til en på overførselsindkomst
  • Alle små selvstændige erhvervsdrivende

Du kan trygt spørge os. Her bliver intet skrevet ned eller videre givet og vi skal ikke bruge dit cpr.nr. Alt er helt anonymt og vi har tavshedspligt