Må jeg lydoptage mødet

Oplysning om optagelse på diktafon og referat:

Mange kommuner ønsker ikke du lydoptager et møde og KL bakker op uanset hvad konsekvenser det får for borgeren, så derfor tænk jer om inden i evt. vil optage en samtale …. gør det skjult uden at sige noget …for har du først fået nej, så må du ikke lydoptage, men bliver nødt til at bede om en ny sagsbehandler som vil deltage i mødet

Mange siger et referat er lige så godt som en optagelse men nej mange ord bliver ændret så de næste der læser referatet får et andet indtryk af hvad der er foregået/aftalt på mødet det kan have fortale konsekvenser i en evt. ankesag eller retssag!!!

Vi anbefaler alle at lydoptage de møder du deltager i for at få alle ord med som er sagt på mødet. Det gør vi fordi vi mener du som borger har god hjælp af en lydoptagelse

Man kan så stille det spørgsmål er det til noget gavn ?

Hertil vil jeg svare ja det er til gavn

  • Du kan afspille det i ro og mag og lidt af gangen, så du får alt med
  • Du kan høre om der bliver sagt måske, kan eller skal for dette har stor betydning
  • Når du har modtaget referatet fra mødet kan du gøre indsigelser til referatet. Læs mere om det her

Lad jer ikke skræmme af det men hold på jeres ret og ikke lad jer kue af urimelige sagsbehandler, centerleder, socialrådgiver …

Peder Bæk har på vegne af Behandl os ordentligt spurgt den forhenværende justitsminister Lene Espersen om lovligheden at lydoptage