Linda siger om BOO

Behandl os ordentligt var en stor hjælp inden mit forberedende møde og endelig mit møde med rehabiliteringsteam. Jeg fik en god ide om hvad jeg kunne komme ud for og hvor vigtigt det var at jeg sørgede for at de havde ordentlig dokumentation, så min situation var ordentligt belyst inden de traf afgørelse

Linda

BOO udtaler at Linda fik tildelt førtidspension