Kontrolsystem har det taget over

Kontrolsystem uden frihed til at vælge

Behandl os ordentligt mener at kontrol samfundet har taget over og dermed frataget friheden til at vælge, hvilke oplysninger borgeren ønsker skal ligge åbent for alle og hvilke der høre til privatlivet. Hele tiden strammes og mere og mere lægges ind under kontrolsystemet af den almindelige borger. Hvor meget frihed har den danske borger tilbage og hvor meget ligner vi efterhånden de landet som vores soldater er ude for at bekæmpe/ændre

For mange år siden lød budskabet ”har du intet at skjule” så bare giv dine oplysninger videre til stat, kommune og andre

I dag hedder ”Du kan ingen hjælp få før vi ved alt om dig”. Der sker hver eneste dag en registrering af unødvendige oplysninger af vores persondata og mange er unødvendige at oplyse om

Advokatens råd vedrørende samtykkeerklæringer
Beder stat, kommune, bank eller andre, så skriv aldrig under på en generel samtykkeerklæring. De ligger alle steder som standard formularer både som dokumenter fra myndighederne men også online på forskellige hjemmesider.
Fortæl i steder den pågældende, at du gerne vil være behjælpelig med oplysninger, men at du selv vil tage stilling til hver anmodning om anmodningen er relevant for sagen. Nægt aldrig at give oplysningerne. På denne måde er det dig som bestemmer, hvad som er relevant men du får også overblik over hvad der gives videre af dine oplysninger og til hvem
Tekst eksempel på formulering

Jeg kan oplyse at mit ønske er at være behjælpelig med at oplyse min sag bedst muligt. Jeg vil dog ikke underskrive en generel samtykkeerklæring, men derimod vil jeg gerne tage stilling konkret når I har brug for at indhente oplysninger

Husk! At slette eller overstrege den tekst som der stå i forvejen. Det vil være på denne måde du har kontrol over hvad der hentes og om det er relevant for din sag. Husk altid at tage en kopi til dig selv

Udbetaling Danmark
Hos Udbetaling Danmark er det dog blevet sådan at du ikke engang kan indsende kvitteringer på indkøb af brændsel uden at der skal underskrives en samtykkeerklæring

Her har de gjort det til en standard for dem som ikke har godkendt en samtykkeerklæring skal sige ja til denne samtykkeerklæring før man kan komme videre med fx indsendelsen af varmeopgørelse.

Prøv at tjekke og se om du har overblik over hvor meget den enkelte myndighed-bank-skat-og sundhedssystemet ved om dig. Du vil nok blive overrasket over hvor meget og dertil skal du lægge alt det som du ikke har adgang til at se

De ord som blev brugt for mange år siden duer ikke mere. Kontrolsystemet har overtaget vores liv og derfor er det på tide, at være kritisk overfor hvem man giver hvilke oplysninger.

Kommunen
Når du giver informationer til Udbetaling Danmark, så giver du dem også til alle kommunerne i landet.

Banker
I dag kan vi ikke få løn, pension eller anden indtægt uden at have en bankkonto
Bankerne skriver ind imellem ud til kunderne med ønske om at foretage en genvurdering af borgeren økonomi. Til dette formål ønskes alle økonomiske oplysninger om borgeren. Hvis du giver banken adgang, så banken selv kan hente disse oplysninger hos Skat eller andre steder, så har du intet overblik over hvad banken henter og dermed kan se.
Finanstilsynet svar på om banken kan kræve en genvurdering og oplysningerne og svaret var ja men der findes ingen lov på området men at det afhænger af borgerens aftale med banken. Mener man banken foretager sig beføjelser som den ikke har ret til, så kan man klage til bankens klageansvarlige. I dette tilfælde vil det være banken som ser på en klage over banken, så hvordan vil den kunne se sagen fra borgerens side?

Forsikringsselskab
Har du en privat helbreds forsikring eller lign., så kan Udbetaling Danmark kontakte denne Når du giver kommunen, Udbetaling Danmark kan du risikere udveksler oplysninger med dit forsikringsselskab for som der står citat ” Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem videre til myndigheder og andre, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne eller samarbejder med os citat slut

Læg mærke til når du giver samtykke og især til hvad. Hos Udbetaling Danmark køre de også banker og arbejdspladser ind over. Altså ikke kun det offentlige system

Der står ”Citat fra Udbetalings Danmarks hjemmeside”:
Når du søger, accepterer du, at vi kan indhente oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv., når det er nødvendigt, for at vi kan behandle din ansøgning.

Udbetaling Danmark kan udveksle oplysninger

Som myndighed har Udbetaling Danmark pligt til at dele oplysninger. Derfor skal du være opmærksom på følgende:

  • Vi kan indhente økonomiske oplysninger fra andre myndigheder og a-kasser uden dit samtykke, hvis det er nødvendigt for at afgøre din sag, og vi kan få kommunen til at kontrollere lønudbetalinger.
  • Vi kan indhente nødvendige oplysninger fra banker og arbejdsgivere til at lave stikprøvekontrol af din indkomst og formue. Oplysningerne kan sammenholdes med andre økonomiske oplysninger, som Udbetaling Danmark har, for at kontrollere evt. misbrug med social pension.
  • Vi kan dele oplysninger med kommunen uden dit samtykke for at omregne, efterregulere, modregne eller lave anden opfølgning. Oplysningerne kan også udveksles for at kontrollere evt. misbrug ved udbetaling af ydelser.
  • Vi kan indhente og sammenholde ikke-følsomme personoplysninger fra andre myndigheder og a-kasser med vores egne registre for at kontrollere, om du har ret til ydelsen.
  • Vi kan få oplysninger fra andre myndigheder, arbejdsgivere, banker mv. uden dit samtykke i sager om tilbagebetaling, hvis det er nødvendigt for at behandle sagen.
  • Vi registrerer de oplysninger, vi modtager, og sender dem videre til myndigheder og andre, der ifølge loven har krav på at få oplysningerne eller samarbejder med os.
  • Vi modtager oplysninger og giver dem videre elektronisk. Du har ret til at få at vide, hvilke oplysninger vi har om dig, og du kan kræve at få forkerte oplysninger rettet.
  • Vi undersøger, om der i kommunen er oprettet en kontrolsag vedr. andre kontante ydelser eller økonomiske tilskud, som du modtager og hvad kontrolsagen drejer sig om. Citat slut