Kontanthjælps satser

Kontanthjælp, jf. lov om aktiv socialpolitik (LBK nr. 468 af 20. maj 2016)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017

Kontanthjælp Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

14.808 kr. pr. måned

Fyldt 30 år, andre

11.143 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år

14.154 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

9.902 kr. pr. måned

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

11.143 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

14.808 kr. pr. måned

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

11.143 kr. pr. måned

25-29 år, udeboende

7.069 kr. pr. måned

25-29 år, hjemmeboende

3.411 kr. pr. måned

Under 25 år, udeboende

7.182 kr. pr. måned

Under 25 år, hjemmeboende

3.466 kr. pr. måned

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

14.808 kr. pr. måned

 

Aktivitetstillæg/Barselstillæg til kontanthjælp Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 25, stk. 9, nr. 1

654 kr. pr. måned

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 25, stk. 9, nr. 2

4.906 kr. pr. måned

25-29 år og udeboende

§ 25, stk. 9, nr. 3

3.961 kr. pr. måned

25-29 år og hjemmeboende

§ 25, stk. 9, nr. 4

7.678 kr. pr. måned

 

Periodesanktioner – fradrag i kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 35, stk. 3

  683 kr. pr. dag
yldt 30 år, andre

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 35, stk. 3

653 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

457 kr. pr. dag

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

25-29 år, udeboende

§ 35, stk. 3

331 kr. pr. dag

25-29 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 25 år, udeboende

§ 35, stk. 3

331 kr. pr. dag

Under 25 år, hjemmeboende

§ 35, stk. 3

160 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 35, stk. 3

514 kr. pr. dag

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 35, stk. 3

683 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – fradrag i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 35, stk. 3

30 kr. pr. dag

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 35, stk. 3

226 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og udeboende

§ 35, stk. 3

183 kr. pr. dag

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 35, stk. 3

354 kr. pr. dag

 

Periodesanktioner – nedsættelse af kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Fyldt 30 år, forsørger børn

§ 40, stk. 1

2.049 kr. pr. hændelse
Fyldt 30 år, andre

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

Enlige forsørgere – under 30 år

§ 40, stk. 1

1.959 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

1.371 kr. pr. hændelse

Under 30 år, gravid (passeret 12. svangerskabsuge)

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

25-29 år, udeboende

§ 40, stk. 1

993 kr. pr. hændelse

25-29 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

480 kr. pr. hændelse

Under 25 år, udeboende

§ 40, stk. 1

993 kr. pr. hændelse

Under 25 år, hjemmeboende

§ 40, stk. 1

480 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, forsørgerpligt

§ 40, stk. 1

2.046 kr. pr. hændelse

Under 30 år, psykisk syg, udeboende

§ 40, stk. 1

1.542 kr. pr. hændelse

Under 30 år, bidragspligt, maksimum hjælp inkl. tillæg

§ 40, stk. 1

2.049 kr. pr. hændelse

 

Periodesanktioner – nedsættelse i aktivitetstillæg til kontanthjælp1 Lovhenvisning Sats
Forsørger enlig – under 30 år

§ 40, stk. 1

90 kr. pr. hændelse

Forsørgere under 30 år, som ikke har erhvervet ret til ekstra børnetilskud

§ 40, stk. 1

678 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og udeboende

§ 40, stk. 1

549 kr. pr. hændelse

Fyldt 25 år og hjemmeboende

§ 40, stk. 1

1.062 kr. pr. hændelse

 

Engangshjælp Lovhenvisning Sats
Over 25 år, samt udeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 2

5.956 kr. pr. måned

Hjemmeboende under 25 år (maksimum)

§ 25 a, stk. 3

2.961 kr. pr. måned

 

Hjælp til visse persongrupper Lovhenvisning Sats
Nået efterlønsalderen, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 1

9.383 kr. pr. måned

Børnestøttebeløb, ikke optjent pensionsret

§ 27, stk. 2

2.995 kr. pr. måned

Enlige forsørgere – under 30 år (maksimum)

§ 12, stk. 3

12.211 kr. pr. måned

 

Fradrag ved formue og indtægt, beløb der ses bort fra Lovhenvisning Sats
Formue, enlige

§ 14, stk. 1

10.000 kr. pr. år

Formue, ægtefæller og samlevende

§ 14, stk. 1

20.000 kr. pr. år

Formue, engangsbeløb fra forsikring v. kritisk sygdom

§ 14, stk. 8

150.000 kr.

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, forsørgerpligt

§ 30, stk. 2

14.808 kr. pr. måned

Forsørgelsesydelse, ægtefæller og samlevende, andre

§ 30, stk. 2

11.143 kr. pr. måned

Fradrag pr. arbejdstime ved arbejdsindtægt

§ 31, stk. 1

26,25 kr. pr. time

Fradrag for indtægter ved arbejde – STU (maksimumbeløb)

§ 31, stk. 2

24.823 kr. pr. år

Arbejdstillæg, ukendt arbejdstimer, omregningssats

§ 31, stk. 3

230,08kr. pr. time

 

Særlig støtte, grænsebeløb, boligudgift2 Lovhenvisning Sats
Ikke-forsørgere

§ 34, stk. 8

2.950 kr. pr. måned

Forsørgere med et hjemmeboende barn

§ 34, stk. 8

4.200 kr. pr. måned

Forsørgere med et udeboende barn

§ 34, stk. 8

4.300 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn hjemme udover 1

§ 34, stk. 8

800 kr. pr. måned

Fradrag i grænsebeløbet pr. barn ude udover 1

§ 34, stk. 8

650 kr. pr. måned

Indtægtsgrænse efter 3 måneder – dagpengemaksimum

§ 34, stk. 8

18.395 kr. pr. måned

Grænse uafhængig af tidligere indtægter – integrationsydelse § 34, stk. 8  12.973 kr. pr. måned

 

Fradrag for forskudsvis udlagt børnebidrag Lovhenvisning Sats
Samlede udbetalt beløb

§ 96 a, stk. 1

Mindst 14.808 kr. pr. måned

Staserne er taget fra www.bm.dk

Der tages forbehold for tastefejl mv.