Kommunen vil ikke efterkommer Ankestyrelsens afgørelse

Kommunen vil ikke efterkomme Ankestyrelsens afgørelse

Dette gælder kun når Ankestyrelsen har truffet en afgørelse i en sag, altså ikke en hjemvisning til kommunen pga. sagen ikke er ordentligt belyst

Når en kommune træffer en afgørelse i en sag, så har du normalt 4 uger til at klage over afgørelsen. Klagen skal sendes til kommunen. En afgørelse skal altid have påført en klage vejledning med dato for klage frist, så se efter hvad din klage frist er. Afleverer du din klage for sent har du mistet din ret til at klage

Nu skal kommunen se på det igen samt vurder om de vil ændre på deres beslutning ellers skal kommunen sende den videre til Ankestyrelsen

Kommunen skal sende alle relevante dokumenter med til Ankestyrelsen og kommunen skal sende dig en besked om de har afsendt sagen til Ankestyrelsen

Ankestyrelsen sender dig en besked om de har modtaget din sag. Nu er det så vigtigt at du selv finder ud af hvad det er som er sendt til Ankestyrelsen, så bed Ankestyrelsen om information over hvilke dokumenter som er tilsendt og vis du har yderligere informationer du mere er vigtige for sagen, så sig du gerne vil vedlægge sagen yderligere et eller flere dokumenter som du mener er vigtig for sagen

Hvis Ankestyrelsens afgørelse giver dig medhold i sagen og med påskrift om at kommunen skal efterkomme afgørelsen, så er det jf. § 20-spørgsmål (S947) oplyst af den daværende beskæftigelsesminister, at Ankestyrelsens afgørelser er endelige og den dermed er bindende for kommunen. En anmodning fra kommunen om genoptagelse i Ankestyrelsen har ikke en opsættende virkning

Behandl os ordentligt har fundet ud af, at der er flere og flere sager Ankestyrelsen har afgjort, hvor kommunerne ikke vil efterkomme Ankestyrelsens afgørelser

Her er man så nød til at rykke kommunen for at får svar på om de efterkommer afgørelsen

Hvis kommunens svar er at de ikke vil efterkomme afgørelsen eller ikke mener Ankestyrelsen har forstået/afgjort sagen på det rigtige grundlag, så har den almindelige borger kun den mulighed, at gå til domstolene

Du kan nu finde dig en advokat og lade advokaten prøve at søge om fri proces. Hvis du ikke kan opnå fri proces, så undersøg om din indboforsikring kan hjælpe dig. Der er mange indboforsikringer som har indbygget hjælp til at køre retssag

Kan man ikke få hjælp til retssagen gennem indboforsikringen eller fri proces, så må du sende sagen videre til Ombudsmanden. Herefter vil Ombudsmanden tage kontakt til din kommune om efterlevelse af Ankestyrelsens afgørelse

Da Ankestyrelsen er den øverste administrative klageinstans og det betyder man ikke kan klage til anden administrativ myndighed, men at man godt kan klage til Ombudsmanden eller domstolene. Læg mærke til at dine klage muligheder kun er udtømte inden for den administrative myndighed

Fremgangsmetoden som punktopstilling:

  1. Kommunen træffer en afgørelse
  2. Du klager over afgørelsen
  3. Kommunen genvurderer din sag pga. din klage
  4. Kommunen sender din klage til Ankestyrelsen
  5. Du finder ud af om alt relevant er med til Ankestyrelsen
  6. Du sender evt. yderlige relevante dokumenter til Ankestyrelsen
  7. Ankestyrelsen kommer med en afgørelse
  8. Kommunen vil ikke efterkomme Ankestyrelsens afgørelse
  9. Klagen køres igennem retten eller Ombudsmanden