Hjælpemiddel eller behandlingsredskab

Glukosemåleapparatet FreeStyle Libre
Ankestyrelsen har lavet en principafgørelse og en forklaring på hvornår et glukosemåleapparatet FreeStyle Libre er et hjælpemiddel og hvornår det er et behandlingsredskab. Du finder både principafgørelsen og forklaringen her

Siden vil blive opdateret med nyt løbende