Håndbog for hjemmetræning

Socialstyrelsen er udkommet med en ny håndbog for hjemmetræning

Håndbogen har til formål at beskrive betingelserne og sagsbehandlingsprocesser i sager om hjemmetræningen efter § 32 a i Serviceloven

Håndbogen er for børn og unge som har et betydeligt og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne

Håndbogen fortæller om sagsforløbet omkring hjemmetræning. Der bliver nævn noget om udredning og visitation. Betinger for godkendelse af ansøgning om hjemmetræning kommer bogen også ind over. Der bliver nævnt noget om hjælp og støtte i forbindelse med hjemmetræningen. Sidst står der noget om tilsyn og revisitering

I håndbogen vil der også være noget om lovgivning og links til viden og rådgivning

Håndbogen skal ses som et opslagsredskab

Der gives et overblik over hvilke muligheder der er for viden og rådgivning om hjemmetræning

Du kan læse håndbogen her eller hente publikationen

Håndbogen kan hentes fra Socialstyrelsens hjemmeside