• Kontor opgaver
  • Kørsel af indsamlede materialer
  • Indsamling af penge
  • Formidling af frivilligt arbejde
  • Bogholderi og revision i mindre foreninger

Du bliver heller ikke trukket hvis som frivillig deltager i mindre opgaver fom fx. kunne være at lave plantekasser til foreningens kolonihave

Læs Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.

Hvis du ikke er enig i afgørelse over din A-kasse har trukket i dine dagpenge eller efter kan du klage her og læs om hvordan du klager her

Er du forsikret under dit frivillige arbejde?
Nogle store organisationer har en forsikring, men langt fra alle frivillige er forsikret. Nå der er tale om frivilligt arbejde på offentlige arbejdspladseer, så skal du kontakte din kommune for at høre om du er forsikret for her er der heller ikke mange frivillige som er forsikret. Når en frivillig arbejder på en offentlig arbejdsplads fx. et plejecenter, så kan opgaver nemt blive af karakter som lønnet arbejde, da det kan være svært at sige nej til en presser medarbejder, hvor man kan se den ældre har brug for hjælpen. Denne form for “frivillig arbejde” kan være farlig for den frivillige vil på ingen måde være dækket af forsikringen, hverken sin egen eller kommunens. Det samme gælder under “påstået” tyveri og andet.

Behandl os ordentligt kan anbefale alle at være med i en forening eller organisation for at få den viden, støtte og ikke mindst moralsk opbakning, hvis der skulle ske et uheld under udførelsen af det frivillige arbejde