Hvad er en frivillig bisidderhjælp

bisidder Hvad er en frivillig bisidder?

En frivillige bisidder er ikke lønnet

Bisidderne er med til at give borgeren overblik over sagen/mødet

Møder med de offentlige myndigheder, sundhedssystemet eller andre lignende steder kan være uoverskueligt

Til et møde skal man huske så mange ting som hvad er det man vil sige, spørge om og hvad var det lige der blev sagt og hvordan blev det sagt

En bisidder kan følge med dig til mange forskellige møder som fx:

 • Kommune-Jobcenter
 • Advokaten
 • Lægen (praktiserende-sygehus)
 • Boligselskab
 • Plejehjem
 • Børnesager
 • Bank

Det kan være mange andre steder som forsikringsselskab og krisecenter m.fl.

Hvad kan en bisidder give dig:
 • Tryghed

Hvad kan en bisidder hjælpe dig med:

 • Huske det som du vil spørge om
 • Huske at du får spurgt
 • Hjælpe dig med at formulerer dine spørgsmål og svar
 • Støtte dig under mødet
 • Bisidderen kan tage notater
 • Hjælpe dig med det som aftales på mødet
 • Sørge for du får overblik over mødet og forløbet i sagen
 • Hjælper dig med at forstå og gennemgå mødet med dig efter mødets afholdelse

En borger har ret til at have en bisidder med jf. Retssikkerhedslovens § 4 og Forvaltningslovens § 8

Bisidderhjælpen er gratis og for alle. Bisidderne har tavshedspligt

E-mail:  bisidderhjaelpen@behandlosordentligt.dk

bisidder samtale-300