Hvad er en frivillig bisidderhjælp

bisidder Hvad er en frivillig bisidder?

En frivillige bisidder er ikke lønnet

Bisidderne er med til at give borgeren overblik over sagen/mødet

Bisidderen har den funktion at støtte borgerens overvejelser og forberedelse til mødet med det offentlige

Bisidderens funktion er at fungere som en personlig støtte til sikring af, at borgeren får fremført, hvad borgeren ønsker at sige eller spørge om på mødet, samt at borgeren forstår, hvad der aftales på mødet

Bisidderen kan eventuelt hjælpe borgeren forklare betydningen af breve, som er svært at læse eller forstå. Hvis bisidderen ikke kan klare opgaven kan denne oplyse om hvor borgeren kan få hjælp til at forstå et breve

Fire øjne og fire ører ser og hører bedre end to. Bisidderens tilstedeværelse er til gavn for både borger og den offentlige part

Efter mødet gennemgår borgeren og bisidderen mødets forløb, om der er opnået det ønskede resultat, samt det videre forløb. Samtalen kan tages lige efter mødet eller der aftales et møde på et senere tidspunkt

En bisidder kan hjælpe hvor det kan dreje sig om økonomiske ydelser, hjælpemidler, pension, boligforhold, plejehjems muligheder, arbejdsløshedssituation, børnesager og andre sager i det offentlige som både kommune og sundhedsvæsenet eller i møder med bank, ejendomsmægler, advokater, boligselskaber m.fl.

En borger har ret til at have en bisidder med jf. Retssikkerhedslovens § 4 og Forvaltningslovens § 8

Kunne du tænke dig at være bisidder så kan vi tilbyde dig et gratis kursus i dit nærområde

Skriv til e-mail: udvalg@hjaelptilhjaelp.dk

bisidder samtale-300