Folkepensions satser

Folkepension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

 Satser i 2017 Enlig     Gifte/samlevende
Grundbeløb 6.160 kr.        6.160 kr.
Pensionisttillæg            6.551 kr.                        3.223 kr.
Folkepensionen er altså 12.711 kr. for enlige
Folkepensionen er altså 9.383 kr. for gifte og samlevende folkepensionister

Ældrecheck som er på 16.900 kr. til hver folkepensionist uanset om man er gift eller enlig. Få yderligere oplysninger her

Formuegrænse​n for Ældrecheck er 84.300 kr.

Læs mere om Folkepension

Der tages forbehold for tastefejl mv.