Førtidspensions satser

Førtidspension, jf. lov om social pension (LBK nr. 1239 af 13. oktober 2016)

Satserne er gældende fra den 1. januar 2017, medmindre andet er anført.

Førtidspensionister på ny førtidspension efter nye regler fra 1. januar 2003

 Satser for 2017 Enlig           Gifte/samlevende
Førtidspension                            18.412 kr. 15.650 kr.

Satser for Førtidspensionister på gammel førtidspension fra før 1. januar 2003

 Satser for 2017
Grundbeløb § 48, stk. 1, nr. 1. 72.920 kr. pr. år.
Pensionstillæg, reelt enlige § 48, stk. 1, nr. 3 37.104 kr. pr. år
Pensionstillæg, andre § 48, stk. 1, nr. 7 36.192 kr. pr. år
Førtidsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 10 18.936 kr. pr. år
Invaliditetsbeløb § 48, stk. 1, nr. 7 36.192 kr. pr. år
Invaliditetsydelse § 48, stk. 1, nr. 8  36.432 kr. pr. år
Erhvervudygtighedsbeløb  § 48, stk. 1, nr. 9  49.596 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som
modtager forhøjet almindelig førtidspension
§ 48, stk. 1, nr. 11, 1. pkt. 17.256 kr. pr. år
Ekstra tillægsydelse til førtidspensionister, som
modtager almindelig førtidspension
§ 48, stk. 1, nr. 11, 2. pkt. 36.192 kr. pr. år
Bistandstillæg § 48, stk. 1, nr. 12 37.824 kr. pr. år
Plejetillæg § 48, stk. 1, nr. 13 75.480 kr. pr. år
Reelt enlige, fik inv.ydelse og
bistands-/plejetillæg dec. 93
§ 61 41.064 kr. pr. år
Ægteskabstillæg1
9.864 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct.
kommuneskat, enlige
§ 62 59 kr. pr. år
Tillæg pr. 0,1 pct. over 31,4 pct.
kommuneskat, andre
§ 62 34 kr. pr. år
Formuegrænse, helbredstillæg § 48, stk. 1, nr. 14 84.300 kr. pr. år
1 Jf. § 4, stk. 1, i lov nr. 248 af 8. juni 1983 og § 5, stk. 1, i lov nr. 249 af 8. juni 1983

Der tages forbehold for tastefejl mv.