Fleksydelse

Fleksydelse minder meget om efterløn. Fleksydelsen er målrettet de mennesker, der er visiteret til et fleksjob og tilmeldt fleksydelsesordningen, og som ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når pensionsalderen.

Fleksydelse, jf. lov om fleksydelse (LBK nr. 1121 af 17. september 2015)

Gældende fra den 1. januar 2018, medmindre andet er anført.

Lovhenvisning Sats
Fleksydelse § 17, stk. 2 og 3 200.868 kr. pr. år
Mindsteudbetaling af fleksydelse § 25, stk. 2 100 kr. pr. måned
Fradrag i pensionsbeløb § 18, stk. 13 15.400 kr. pr. år
Lempeligt fradrag § 20, stk. 3 37.577 kr. pr. år
Indtægtsgrænse for selvstændig virksomhed1 § 21 77.498 kr. pr. år
Fleksydelsesbidrag2 § 8 1.486 kr. pr. kvartal
Frivilligt ATP-bidrag, modtageren3 § 14 1,78 kr. pr. time

1 Jf. § 44, stk. 1, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
2 Jf. § 8 i LBK nr. 943 af 25. august 2014 af lov om fleksydelse og § 8, stk. 2, i BEK nr. 944 af 10. juli 2013 om fleksydelse.
3 Jf. § 1, stk. 2, i BEK nr. 1392 af 11. december 2009 om betaling af indberetning af ATP-bidrag for modtagere af fleks ydelse

Læs mere om fleksydelse

Der tages forbehold for tastefejl mv.