ÆNDRING AF FLEKSJOBREGLER:

Medarbejdere, der er ansat på områder med en gældende overenskomst, er ikke omfattet af ændringen.

Højesteret har truffet afgørelse om fleksjob på områder uden overenskomst.

Afgørelsen får ingen betydning for fleksjobbere, som er ansat et sted, hvor der er overenskomst.

Afgørelsen har betydning for ansatte i fleksjob på områder, der ikke er dækket af en overenskomst, og hvor der fx ikke er indbetalt til en pensionsordning.

Den primære forskel er, at fleksjobbere på områder, der ikke er dækket af en overenskomst, fremover skal ansættes under de samme vilkår, som en overenskomst på området ville have. Dette berører fx retten til pension, feriefridage, løn under barsel m.v.

Hvilken betydning har det for medarbejder / fleksjobber?

Hvis du skal begynde i fleksjob, har du ret til en overenskomstmæssig ansættelse, inkl. pension, uanset om din arbejdsgiver har overenskomst.

Det betyder, at hvis det fremgår af overenskomsten, at der er ret til pension, så skal du også have pension.

Hvis du allerede er ansat i fleksjob uden overenskomst, har du ret til at få overenskomsten til at gælde for dit ansættelsesforhold.

Hvilken betydning har det for arbejdsgiver:

Hvis der ikke er indgået overenskomst på området, skal medarbejdere i fleksjob nu ansættes efter den overenskomst, der normalt ville være gældende for et tilsvarende ansættelsesforhold, og der skal indbetales til fx pensionsordning.

Dette gælder også, selv om der er andre ordinært ansatte uden pensionsordning.

I arbejde som fleksjobber
Du kan lave en beregning her

Ledig på fleksjob
Er du ikke i arbejde selv om du er tilkendt fleksjob, modtager man ledighedsydelse. Læs mere her