Facebook gruppe info

Du genkender vores grupper ved at se efter dette cover som er øverst på alle vores grupper

Ud over dette står gruppens navn, så du kan se hvilken gruppe du er i

Har du lyst at være med til at oprette lokale Facebook grupper eller være administrator?:

Det kan bla. give dig en social omgangskreds/netværk, følelsen af at være med til at gøre en forskel i lige nøjagtigt i ”DIT OMRÅDE”

Lidt info. Grupperne er oprette under ”BOO” regi.

Vi er ikke parti politiske, det skal så ikke forveksle med upolitiske, man kan sige at vi er overførsels indkomst/arbejdsmarkeds/i klemme i systemet politiske… samt vi skal holde os til ”BOO” hoved formål ”oplysning” til borgerne og andre ting ”BOO” står for.

Når vi kommer rigtigt i gang har vi følgende planer.

Oprettelse af 2-4 bisidder, blande os i lokalpolitikken (snakker med alle partier) typisk med dette? hvad kan du/vi byde ind med for at gøre det lidt bedre og mere tåleligt for de ledige/syge/hjemløse her i kommunen?

Opnå rabatter i fitness – centrere/hobby/sports klubber, (som i svømmehallen) biografen, osv. og hvor vi kan komme til det for (før tids) pensionister og kontanthjælps modtager efter de har modtaget kontanthjælp over 1 år.

 Mødes i lokalelokaler debatter + drøfte tiltag, støtte op om enkelte personer.

 Det er meningen at gruppen gerne selv skal tage initiativer til aktiviteter. . Oplysning og måske også undervisning.

Fortælle folk på kontanthjælp/samt dem der ikke modtager nogen form for ydelse, at det kunne være en mulighed at flere går sammen om en kolonihave, hvor man selv kan dyrke diverse ting til den daglige madlavning og lade dem vide at de ikke er helt glemt af alle i samfundet.

 Ja, der er virkelige mange områder hvor vi kan prøve på at gøre en forskel.

Ellers er alle herinde velkommen til at slå op på væggen når i falder over noget som hører ind under vores virkefelt, både fra landspressen men især fra lokal området.

I er også velkommen til at fortælle om jeres egen situation, dette dog kun hvis man har lyst til det.

Politikkerer er velkommen her i gruppen men må ikke føre person/valgkamp her på væggen, eller linke til parti sider, men deltage under samme omstændigheder som alle andre bruger.

Her er folder du kan udprinte til omdeling eller videresende til venner/bekendte.

https://www.facebook.com/download/800164623336792/BOO%20p%C3%A5%20Facebook..pdf

Kunne du have interesse i at blive med administrator i en eller flere af grupperne så skriv  til
E-mail:  boo@behandlosordenligt.dk  eller send en sms til tlf.: 20 90 55 15