Efterløn satser

Efterløn er en tilbagetrækningsydelse for folk, der ønsker at trække sig tilbage fra arbejdsmarkedet, inden de når folkepensionsalderen. Efterløn forudsætter, at man har været medlem af en a-kasse og har betalt efterlønsbidrag.

Efterløn, jf. lov om arbejdsløshedsforsikring (LBK nr. 832 af 7. juli 2015)

Satserne er gældende fra den 2. januar 2017, medmindre andet er anført

Dangpenge, lønmodtagere Lovhenvisning Sats
Fuldtidsforsikrede (91 pct. sats) § 741, stk. 3 773 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (91 pct. sats) § 741, stk. 3 515 kr. pr. dag
Fuldtidsforsikrede (100 pct. sats) § 741, stk. 1 849 kr. pr. dag
Deltidsforsikrede (100 pct. sats) § 741, stk. 2 566 kr. pr. dag
Beløbsgrænser vedr. selvstændig virksomhed i efterlønsperioden Lovhenvisning Sats
Maksimal indtægt ved selvstændig bibeskæftigelse (400 timer) § 74 g, stk. 1 77.498 kr. pr. år
Nedre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 101.147 kr. pr. år
Øvre grænse (962 timer) § 74 f, stk. 7 202.298 kr. pr. år
Beløbsgrænse for opgørelse af ekstraordinære indbetalinger til pensionsordninger ved efterløn § 6, stk. 4 i bek. nr. 1576 af 17. december 2013 om fleksibel efterløn 49.300 kr. pr. år
Bundfradrag for 2015 ved beregning af fradrag i efterløn for pension Lovhenvisning Sats
Bundfradrag § 74 j, stk. 10 15.400 kr. pr. år
Lempeligt fradrag for arbejde i efterlønsperioden for 2015 Lovhenvisning Sats
Grænse for arbejdsindtægt § 74e. stk. 3 37.577 kr. pr. år
Beløb for den skattefrie præmie for 2015 Lovhenvisning 1. præmieportion
Skattefri præmie:
For medlemmer, der opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede 13.244
For deltidsforsikrede og andre, der ikke opfylder betingelserne for ret til efterløn for fuldtidsforsikrede 8.830
Månedligt reduktionsbeløb for efterløn i 2015 for personer, der arbejder
i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er medlem af en dansk a-kasse
Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 o, stk. 3 446 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 o, stk. 3 332 kr. pr. dag
Månedligt reduktionsbeløb for skattefri præmie i 2015 for personer, der
arbejder i et andet EØS-land, i Schweiz eller på Færøerne, og ikke er
medlem af en dansk a-kasse
Lovhenvisning Sats
Reduktionsbeløb:
Efterløn (Fuldtidsforsikret) § 74 m, stk. 16 446 kr. pr. dag
Efterløn (Deltidsforsikret) § 74 m, stk. 16 332 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til
efterløn (Fuldtidsforsikret)
§ 74 m, stk. 16 446 kr. pr. dag
Medlemmer, der har fået efterlønsbevis, men ikke er overgået til
efterløn (Deltidsforsikret)
 § 74 m, stk. 16  332 kr. pr. dag

Der tages forbehold for tastefejl mv.