Det at få kontanthjælp

For at få kontanthjælp skal du være ledig og stå til rådighed. Dermed ikke sagt du ikke kan have få timer og få supplerende kontanthjælp, så længe du tjener under det ydelsesbeløb som ville være berettiget til på kontanthjælp. Du finder de forskellige satser på kontanthjælp her

Nå du møder op på jobcentret første gang for at få kontanthjælp, så vil du blive bedt om at have 3 mdr. lønseddel med og 3 mdr. bank konto udtog med over alle dine konti og andet relevant med

Da du sikkert vil gå ned i indtægt ved at komme på kontanthjælp, så vil vi anbefale dig at søge om boligstøtte, husk at få en skriftlig afgørelse med udregningen påført. Du kan lave en ca. beregning på om du kan få boligstøtte ved at gå ind på www.borger.dk eller du kan ringe til borger.dk og få en formodning på om du er berettiget. Hvis du mener kommunens udregning er forkert eller du har mener du har fået afslag om boligstøtte selv om du mener at du er berettiget, så må du benytte din klageret og klage inden 4 uger. Du kan få mere at vide om hvordan du klager over en afgørelse her

Hvis du mener at du sidder med en meget høj husleje, så kan du efter du har søgt boligstøtte evt. også søge om §34, hvis du lever op til de kriterier som der er. Læs mere om §34 her

Som kontanthjælpsmodtager kan du få hjælp til tandlægeregningen og andet

Lov om Aktiv Socialpolitik

Finder du ikke de oplysninger du søger er du altid velkommen til at kontakte os, vi svare på alle henvendelser vi modtager og vi har tavshedspligt, så du kan trygt skrive til os

E-mail:  boo@behandlosordenligt.dk