Ankestyrelsens vejledninger

Dette skriver Ankestyrelsen. Det kan hjælpe dig og din sagsbehandler til at forstå lovene eller hvordan de i følge Ankestyrelsen bør forstås

Gensidig forsørgelsespligt – Hvordan skal kommunen belyse det før der kan træffes en afgørelse (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Erstatning af tabt arbejdsfortjeneste er det formue eller indtægt… (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Mentor ordning er det et tilbud eller en ret- og pligt tilbud… (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Hvornår er man uarbejdsdygtig det giver Ankestyrelsen et bud på (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Hvordan skal kommunen takle magtanvendelse ved flytning til midlertidigt botilbud (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Kompensationsprincippet skal inddrages i vurderingen af hjælp til borgere efter serviceloven (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Hvornår kan en psykisk skade anerkendes som en arbejdsulykke? (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2015)

Tidsbegrænsning influerer på ny sygemelding til det siger Ankestyrelsen (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2015)

Hvornår afgøres forlængelsen af sygedagpengeperioden (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 4 juni 2015)

Uarbejdsdygtigheds vurderingen er ens for selvstændige som lønmodtagere (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2015)

Kan kommunerne udsætte udbetaling af sygedagpenge indtil modtagelse af lægeakter (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 2 marts 2015)

Ansøgninger om flyttehjælp (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 5 oktober 2014)

Hjælp til efterregninger for vand, varme og el (Nyt fra Ankestyrelsen nr. 3 maj 2014)