Husk at du har altid ret til at få alle sagens akter og tid til at sætte dig ordentligt ind i sagen før myndigheden kan træffe en afgørelse

Du har som borger ret til at søge om aktindsigt ifølge offentlighedslovens § 36 og forvaltningslovens § 16

Søg altid om fuld aktindsigt

Sådan søger du om aktindsigt

Myndigheden skal afgøre snarest om ansøgning om aktindsigt kan imødekommes. En sådan anmodning skal færdigbehandles inden 7 arbejdsdage. Kan myndigheden ikke afsende akterne inden for de 7 arbejdsdage, skal der underrettes om dette til borgeren Forvaltningsloven §16 stk. 2

Hvilke dokumenter kan du få udleveret;
Søg altid om fuld aktindsigt. Når du søger fuld aktindsigt bør du bede om aller dokumenter som vedrører sagen, journaler, registre, og journalliste over sagens dokumenter samt notater fra telefonsamtaler og mails. Du kan også bede om at få aktindsigt i alt som kommunen ligger inde med under dit cpr.nr., men alligevel skal du være specifik vedr. dokumenter osv. for at du får alt fra alle afdelinger. Det er et større arbejde at indhente, da kommunen som regel kun sende dig det som ligger vedr. din sag her og nu

Alt det du kan få er alt sammen dokumenter og notater som ligger tilgængeligt for dig. Der imod kan du ikke få interne dokumenter som kun har været brugt internt i myndigheden med mindre at disse dokumenter har været fremlagt på et møde eller været afgivet til udenforstående

Det er derfor meget vigtigt at du søger aktindsigt på den rigtige måde. Du kan benyttes vores brev for at søge aktindsigt, hvor der står præcis, hvad du søger, så du får det hele med

Det er også meget vigtigt at du altid beder om et referat af mødet og det bør du sige før mødet starter og igen når mødet afsluttes.
Disse 2 sætninger kan benyttes:
Jeg forventer at du/I vil tage et referat af mødet
Jeg håber at du/I sender mig en kopi af referatet

Det er altid myndigheden som bestemmer hvad og hvor meget der skal stå i det referat, men når du modtager referatet kan du her ved mangler eller fejl skrive en ”Indsigelse” som du beder om at myndigheden ”tilføjer” referatet. Denne indsigelse er af stor betydning, hvis sagen går videre til Ankestyrelsen eller endnu længere.

Sørg derfor altid at referater og dine Indsigelser er med i ankesager

Offentlighedsloven
Forvaltningsloven

Vi tager forbehold for fejl