Under lup

Se ind i fremtiden med nye øjne

Kontanthjælpsloftet er en realitet og fra 1. oktober vil vi komme til at se hvor galt det vil gå ude i de forskellige hjem, hvor der er en eller flere på kontanthjælp i husstanden. Regeringen siger at folk må ikke være parkeret på kontanthjælp, men hvor og hvordan vil regeringen have at kommunerne skal kunne vurdere en syg. Skal denne på Læs mere...

BOO hører folk sige

  • De frivillige har aldrig haft så travlt som nu i Behandl os ordentligt pga. stramninger overfor næsten alle som er på overførselsindkomst. De frivillige lytter og græder Læs mere...

Indkaldes til møde

Aktindsigt, hvad siger loven

  • Retten til aktindsigt står i Forvaltningsloven § 9 Husk at du har altid ret til at få alle sagens akter og tid til at sætte dig ordentligt ind i sagen før myndigheden Læs mere...

Kontanthjælpsmodtager

  • Pige-300-1
    For at få kontanthjælp skal du være ledig og stå til rådighed. Dermed ikke sagt du ikke kan have få timer og få supplerende kontanthjælp, så længe du tjener under Læs mere...

Hvad kan Behandl os ordentligt hjælpe DIG med

Deles om arbejdet eller…

Hvad vil det sige at være hjemløs

  • Hvad er definitionen af at være hjemløs: ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til Læs mere...

SU

  • Sagsbehandler-300
    Hvis du af en eller anden årsag ønsker at uddanne dig kan du søge SU. Du kan også få undervisning på 8-9-10 klasses niveau i flere fag, på VUC og få SU bare du Læs mere...

Flere og flere melder sig ind

86 nye medlemmer
i 2. kvartal 2016

Vi bliver flere fordi der er flere som får brug for hjælp

Vi bliver flere fordi den syge og arbejdsløses situation bliver svære og svære

Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør

Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Sagsbehandlingstider

Arbejdsløshedsdagpenge

En nyttejobbers historier

  • Behandl os ordentligt har fået lov af Maria Busch at lægge hendes historie ind for som hun siger hvis ingen står frem med det som de er udsat for eller har været det, så Læs mere...