• Behandl os ordentligt mener det lugter af bevidste ”fejlvurderinger” af socialsager i kommunerne Mange sager der er fejlvurderes ender i ankestyrelsen og det koster staten penge, hvor det intet koster for kommunen Det ser ud til at kommunerne køre på grænsen med vilje eller lidt over. Årsagen kan vi kun gætte os til, men da kommuner skal spare kunne denne manøvre
  • Kontrolsystem uden frihed til at vælge Behandl os ordentligt mener at kontrol samfundet har taget over og dermed frataget friheden til at vælge, hvilke oplysninger borgeren
  • Hvordan hjælper jobcenteret os? Vi har brug for hjælp til en undersøgelse. Vi vil slå et slag for borgere med helbredsproblemer, som bliver hængende i jobcenter regi meget længe, og som har svært ved at komme videre Derfor vil vi gerne i kontakt med folk, som har været i systemet i 1 år eller mere. Du har været i sygedagpengeforløb,
Velkommen til 230 nye medlemmer i 2017

Vi bliver flere fordi flere får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi flere bliver syge
Vi bliver flere fordi flere finder ud af vi giver en god rådgivning
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Næste udbetaling af kontanthjælp
Onsdag den 28. februar 2018
Udbetalingsdatoer for 2018
  • Behandl os ordentligt tilbyder nu foredrag, så er du en forening, klub, forsamling eller en virksomhed, så kommer vi med glæde ud og holder et foredrag for jer. Foredragene er baseret på det som Behandl os ordentligt oplever når de frivillige har kontakt med borgerne, systemet og fakta fra diverse kilder Foredragsholderne arbejder frivilligt og derfor skal der ikke betales til
  • Arbejdstiden nedsættelse, giver flere job I 1919 lød det 8 timers arbejde, 8 timers fritid og 8 timers hvile der skulle være mere frihed over eget liv I 1966 var arbejdstiden 45 timer, det har vi så fået os kæmpet frem til efter mange seje kampe, at arbejdstiden er forkortet til de nuværende 37 timer I lang tid har det været Behandl os
  • Har du tænkt over hvad det er for et fællesskab du er med i og om det passer ind til dine behov og ønsker…….. Vi skubbes tilbage på flere og flere områder og det er ikke bare med få årtier, men med 100 år ad
Rehabiliteringsteamet
Den forberedende del
Få gode råd her
Bisidderlisten
er fjernet
Læs hvorfor
Hjælpemidler
Behandlingsredskaber
Læs mere her
Samtykke erklæringer
Kan jeg skrive min egen
Få gode råd her
Social juridisk rådgivning
søg hjælp
Kontakt den sociale jurist
Sanktioner
Hvad er kommunens pligt
Læs mere her
Mundtlig aftale og samtykke
Er de bindende
Få gode råd her
Bisidderhjælpen
pr. mail
Læs mere her
Løntilskudsjob
og supplerende hjælp
Læs mere her
  • Boligstøtten afhænger af, om du er førtidspensionist, folkepensionist eller ikke pensionist som fx. kontanthjælpsmodtager Boligstøtten udbetales en gang hver måned og betales direkte til udlejer Boligstøtten er skattefri Boligstøtte kan søges på www.borger.dk Der
Vigtigt!
Behandl os ordentligt har kun frivillige
Vi tænker på klimaet – vores børns fremtid
Vi arbejder udelukkende digitalt

  • De frivillige hos Behandl os ordentligt læser mange love uden at nogen er uddannet advokater, men den rådgivning borgerne gives er ud fra den viden de frivillige har

Oplysning om frivilligt arbejde

  • Hvis du mener at din sagshandler inddrager dig og dermed lader dig medvirker i behandlingen af din sag og dermed skaber en dialog mellem dig og din sagsbehandler, så er der