Under lup

Se ind i fremtiden med nye øjne

Kontanthjælpsloftet er en realitet og fra 1. oktober vil vi komme til at se hvor galt det vil gå ude i de forskellige hjem, hvor der er en eller flere på kontanthjælp i husstanden. Regeringen siger at folk må ikke være parkeret på kontanthjælp, men hvor og hvordan vil regeringen have at kommunerne skal kunne vurdere en syg. Skal denne på
  • For at få kontanthjælp skal du være ledig og stå til rådighed. Dermed ikke sagt du ikke kan have få timer og få supplerende kontanthjælp,

Hvad kan Behandl os ordentligt hjælpe DIG med

  • Vi har lavet denne folder, fordi at der er rigtig mange, der cutter sig i dag, og det er et stort

Hvad vil det sige at være hjemløs

  • Hvad er definitionen af at være hjemløs: ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til

Flere og flere melder sig ind

71 nye medlemmer
i 3. kvartal 2016

Vi bliver flere fordi der er flere som får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi den syge og arbejdsløses situation bliver forværret dag for dag
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde
  • Et barn af systemet har skrevet til Behandl os ordentligt. En sandfærdig historie fortalt af en borger i Danmark selv om vi
  •   En historie fortalt af Carina Kreutzmann om hvad livet kan byde et enkelt menneske og vi i

Hvad er en co eller fiktiv adresse

Oplysning om frivilligt arbejde