Under lup

Se ind i fremtiden med nye øjne

Kontanthjælpsloftet er en realitet og fra 1. oktober vil vi komme til at se hvor galt det vil gå ude i de forskellige hjem, hvor der er en eller flere på kontanthjælp i husstanden. Regeringen siger at folk må ikke være parkeret på kontanthjælp, men hvor og hvordan vil regeringen have at kommunerne skal kunne vurdere en syg. Skal denne på
  • Pige
    For at få kontanthjælp skal du være ledig og stå til rådighed. Dermed ikke sagt du ikke kan have få timer og få supplerende kontanthjælp, så længe du tjener under

Hvad kan Behandl os ordentligt hjælpe DIG med

Hvad vil det sige at være hjemløs

  • Hvad er definitionen af at være hjemløs: ”Som hjemløse regnes personer, som ikke disponerer over egen (ejet eller lejet) bolig eller værelse, men som er henvist til

Flere og flere melder sig ind

71 nye medlemmer
i 3. kvartal 2016

Vi bliver flere fordi der er flere som får brug for hjælp
Vi bliver flere fordi den syge og arbejdsløses situation bliver være og være
Vi bliver flere fordi vi er DIT talerør
Vi bliver flere fordi vi laver et seriøst frivilligt arbejde

Oplysning om frivilligt arbejde

  • Sagsbehandler
    Når du afleverer en ansøgning eller andet til din kommune er det altid vigtigt at se efter om der i ansøgningen påført en paragraf og en sagsbehandlingsfrist og vis ikke må du bede om at få den påført ansøgningen eller brevet Der er

Hvad er en co eller fiktiv adresse